plcsenderu

Vacusill 3

Ssaki niskiego podciśnienia (próżni)

0-20 kPa (0-150mmHg) przepływ 0-50 L/min

0-26 kPa ( 0-200 mmHg) przepływ 0-58 L/min

Z możliwością ustawienia stałej pracy lub interwałów czasowych.

Regulator próżni z pułapką wodną

Regulator próżni z butlą 1L

Regulator próżni z pułapką wodną i butlą 2 L

Regulator próżni z pułapką wodną i butlą 4 L

Mocowanie naścienne, szynowe lub na wózku

Vacusill 3

Ssaki wysokiego i niskiego podciśnienia (próżni)

0-20 kPa (0-150mmHg), przepływ 0-50 L/min

0-26 kPa ( 0-200 mmHg) przepływ 0-60 L/min

0-100 kPa (0-750 mmHg) przepływ 0-62 L/mim

W razie potrzeby natychmiastowo dostępne maksymalne podciśnienie bez potrzeby zmiany ustawionej wartości pokrętłem regulatora.

Regulator próżni z pułapką wodną

Regulator próżni z butlą 1L

Regulator próżni z pułapką wodną i butlą 2 L

Regulator próżni z pułapką wodną i butlą 4 L

Mocowanie naścienne, szynowe lub na wózku

Oferta

Websites with bunus at Bingo gbetting.co.uk/bingo games.